จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคในผู้เยาว์

จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคในผู้เยาว์

จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคในผู้เยาว์

เรื่องจริงแล้วสมองของบุคคลเราพัฒนาทุกวัน ในตอนเด็กเซลล์สมองจะมีเยอะจนล้น ช่วง 9-15 ขวบสมองจะเริ่มสลายประสาทกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพราะว่าให้สมองส่วนที่ใช้บ่อยทำงานได้ดีขึ้น

ด้านที่ 1 จำนวนเซลล์สมองของผู้เยาว์อายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากขั้นตอนพรุนนิ่ง จึงอยากให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้บ่อย ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้มองภายหน้าระยะยาว มองสภาพการณ์ไกล กำหนดแผนการการทำงาน การตัดสินใจเลือก ประเมินผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความสำคัญในการคิดพินิจพิจารณา สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน มุทะลุ เมื่ออยู่ในภาวการณ์นี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะหลงเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Royal การเล่นการพนัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการวิวาท ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ทำ

ซึ่งการเสี่ยงโชคไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกเรียงอยู่ในจำพวกการเสพติด ในประเภทนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลักทรัพย์ ชอบก่อไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการพนัน ในสังคมจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดธรรมดาในด้านการหักห้ามใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นแย่ แต่ก็ไม่อาจจะหยุดเล่น Gclub ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วเป็นกังวลแต่ก็ยังจะทำ และเป็นประเด็นทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการรักษาที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสาระสำคัญที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

ส่วนที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางพันธุกรรม การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นแบบเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ในบางทีผู้ป่วยไม่ได้อยากติดสุรา ไม่ได้อยากมีนิสัยต่อต้าน และไม่ได้อยากเล่นการพนันแล้วติดแล้ววางมือไม่ได้ แต่มันเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูล ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม งานค้นคว้าด้านกรรมพันธุ์ช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนของภาวะแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในคนได้ นั่นหมายถึงในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาสอันควร ทุกอย่างสมควร มันอาจทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเรา แต่จะส่งผลต่อกรรมพันธุ์ของเรา ซึ่งลูกเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ปู่ย่าตายายเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง ต้นตระกูลเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แท้จริง ว่าอย่างการเดิมพัน Gclub จะมีส่วนทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดนี้มีการวิจัยที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป